Életmód

Elkészült a hazai Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (x)

Az elmúlt időszakban számos, az ivó- és szennyvízhálózatot érintő uniós és hazai forrásból finanszírozott fejlesztés valósult meg Magyarországon, amelyek javítják a lakosság életminőségét, növelik a települések, illetve a Magyar Állam ingatlanvagyonát, végül, de nem utolsósorban pedig segítik országunkat környezetvédelmi céljai elérésében, páratlan ivóvízkincsünk védelmében. A magas színvonalú víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében szükségessé vált egy olyan, korábban nem létező országos adatbázis létrehozása, amely alapot teremt a víziközmű-szolgáltatási ágazat megalapozott stratégiájához és döntéshozatalához.

A fenti feladat megvalósítására Magyarország Kormánya a hazai víziközmű-beruházásokat koordináló és felügyelő NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki, mely feladatot az NFP Nonprofit Kft. a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel közösen valósít meg.

Az „Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” című, KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosító számú projekt megvalósítása céljából az NFP Nonprofit Kft. 5 954 495 000 forint vissza nem térítendő uniós, illetve hazai támogatásban részesült.

A projekt keretében elkészülő Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis, azaz az IKVA rendszer létrehozásával egy olyan egységes, komplex, integrált működési és informatikai rendszer kerül kialakításra, mely a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan felhasználja a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezetek érdekkörében keletkezett adatokat, információkat.

A projekt célja

•     a hatékonyságnövelés biztosítása és a döntéselőkészítési folyamatok támogatása a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos irányításpolitikában

•     a működési és más engedélyezési folyamatok (pl. engedélyek kiadása, ellenőrzése, jogszabálysértés esetén a szükséges intézkedések megtétele) támogatása

•     a díjmeghatározás, illetve döntés-előkészítési feladatok támogatása a hatósági árak (díjak) vonatkozásában (ár- és díjalkalmazási feltételek biztosítása)

•     a gördülő fejlesztési tervek, valamint vagyonértékelések nyilvántartási rendszerbe történő integrált befogadása, jóváhagyása

•     a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, karbantartása

•     a szabályozó hatósági ellenőrzési tevékenység támogatása

•     átfogó, tematikus térképi felületek megjelenítésének támogatása.

Az IKVA rendszer az ország minden településére és víziközmű-rendszerére kiterjedően, naprakész információk alapján, a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési hatósági feladatokhoz kapcsolódva kerül kialakításra.

Az IKVA egy egységes, modern, stabil és a szabályozói munkát segítő adattárház, amely:

•     képes kapcsolódni a már meglévő és folyamatban lévő fejlesztések során létrejött adatbázisokhoz

•     a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos műszaki, gazdasági és jogi jellegű adatokat tartalmazza

•     olyan új adatok kezelését is megvalósítja, amely mára nélkülözhetetlen a víziközmű-szolgáltatás területén hatósági feladatok ellátó díj megállapítási jogkört gyakorló és egyéb ágazati feladatot ellátó szervezetek számára.

Az IKVA-ban található adatok elemezhetőségével és kezelésével a vízügyi szaktárcák, a hatósági felügyeletet ellátó szervek, a víziközmű-tulajdonosok, valamint a víziközmű-szolgáltatók feladatait hivatott támogatni a rendszer.

Az adatbázis két részre tagolódik. Egyik részben a műszaki, gazdasági és szervezeti adatok, a másik részben a térinformatikai adatok lesznek elérhetőek a felhasználók számára. Az IKVA rendszer fizikai alapját biztosító hardver infrastruktúra a NISZ Zrt. nagy biztonságú adatközpontjában kerül elhelyezésre. A Belügyminisztérium döntése értelmében az IKVA adatbázis a Kormányzati Adatközpontba kerül integrálásra.

Az IKVA rendszer fenntartását a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter biztosítja, aki a rendszer üzemeltetését az NFP Nonprofit Kft-n keresztül látja el. Az IKVA rendszer jogszabályban meghatározott felhasználója a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a vízügyi hatóság, a vízügyi igazgatóság, a víziközmű-szolgáltatók, valamint az ellátásért felelősök.

A projekt első szakaszában a követelmények felmérése, a rendszer tervezése zajlott, ezt követte a megvalósítás, azaz az infrastruktúra összeállítása, az adatkapcsolatok kialakítása, az alkalmazás- és térinformatikai fejlesztése, illetve az adatbázis létrehozása és adatokkal történő feltöltése.

A fejlesztési folyamat során többcélú tesztelések végrehajtására, valamint felhasználói oktatásokra is sor került. Az IKVA rendszer fejlesztése sikeres próbaüzemet követően lezárult.

A Projekt zárását megelőzően marketing és kommunikációs feladatok várnak még megvalósításra. Az ország különböző pontjain konferenciák és workshopok keretében kerül bemutatásra az IKVA rendszer. Ezen alkalmak során a résztvevők megismerhetik az IKVA célját, működését, felépítését, a workshopok által pedig közvetlen eszmecserére is lehetőség nyílik.

Az IKVA rendszer széles körben történő használatára várhatóan a Projekt befejezését követően, 2020. II. negyedévében kerülhet sor.

További információ: www.nfp.hu/ikva/

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik