Életmód

Kertre alapozott oktatás, avagy ahol kertészkedni tanítják a gyerekeket

Szalontai Kriszta kertészmérnök újabb könyvvel jelentkezett. Mind e mellett a szerző a természethez való visszafordulás élményét szeretné átadni, elsősorban a gyerekeknek, szakkörök és táborok szervezésével.

Szalontai Kriszta küldetése a testet-lelket karban tartó kertészkedés népszerűsítése: szakkörei, táborai és ezek tapasztalataiból írt könyveinek egyik legfontosabb célja az egészséges életmódra nevelés. A kertészmérnök szerző a természethez való visszafordulás élményét szeretné átadni. Célja a gyógynövényekkel való egészségmegőrzés ősi hagyományának elterjesztése, valamint a gyermekek egészséges táplálkozásra buzdítása. Könyvei olvasmányos formában, lépésről lépésre vezetik az olvasót a természet mélyebb megismerése és megértése felé.

Azt írod, a kert egy kis darab a természetből. Mit tanulhatunk általa?

A kertpedagógia hazánkban alig ismert fogalom. Az angolszász terminológiában „garden based education”, vagyis „kertre alapozott oktatás” néven szerepel. Ez magában foglalja a kertben, természetben, arborétumban, élő növényekkel, terményekkel, növényi részekkel való ismerkedést, de ugyanezeknek a tevékenységeknek a tantermi foglalkozásra módosított változatát is. A kertpedagógia célja a természet, és a táplálékot adó növények megismertetése, a kertészeti munkafolyamatok bemutatása és begyakoroltatása. A Kornétás Kiadó gondozásában, 2015-ben jelent meg a KERTpedagógia című könyvem, ami kertészkedésre buzdítja a gyermekeket. Az ültetési tematikát, kézműveskedési és kirándulási javaslatokat is tartalmazó könyv minden évszakban hasznos olvasmány, mert ráirányítja a figyelmet a természet körfolyamataira, összefüggéseire.

A KERTpedagógia tulajdonképpen egy módszertani gyűjtemény, ami egyszerre szól a szülőhöz, a pedagógushoz és a gyermekhez. Kik olvassák?

Ha csak olvassák, akkor még nem értem el a célomat. A könyvet kedvcsinálónak szántam, hogy az emberek kezdjenek el kertészkedni a gyerekek bevonásával. A nyári szünidő unalmasabb perceit fel lehet dobni virágültetéssel, vagy a környezetismeret tantárgy egy óráját is lehet úgy szervezni, hogy a gyerekek ne csak a munkafüzetben nézzék a növények képeit, hanem lássanak-fogjanak élő növényeket, szagoljanak fűszereket, alkossanak mandalát virágszirmokból. Egyszerű ötletek olvashatók a könyvben, hiszen a kertészkedés jó móka, de egyszersmind fegyelmezettségre, a figyelem összpontosítására és felelősségvállalásra is tanítja a gyerekeket, hiszen egy élőlényt kell gondozniuk. Szülők, pedagógusok is hasznát veszik a könyvnek.

A könyvben bemutatott ötletekből gyakorlati foglalkozásokat is tartasz. Mik a tapasztalataid?

A környezeti nevelés csak átélhető formában, tapasztalati úton valósítható meg hatékonyan. A Botanicon Kert Klub szakkörein, táboraiban rácsodálkozunk a növények változatosságára: a levélformákra, virágszínekre, az ízek sokféleségére. A foglalkozás nagyobb rálátást nyújt az összefüggésekre: az évszakok és az időjárás változása, a hasznos és kártékony állatok megfigyelése, a terepgyakorlatok tapasztalati úton adnak új élményeket a gyerekeknek. A környezettudatos magatartás kialakítása mellett a kertpedagógiai foglalkozás fejlesztő hatással is bír: a növényekkel való bíbelődés során javul a szem-kéz koordináció, a figyelem irányítása és megtartása, a problémamegoldó- és megfigyelőképesség. A fejlesztő hatás abban is megnyilvánul, hogy a gyermekek a táborban ültetett, általuk gondozott növényekért felelősséget vállalhatnak. Tapasztalataik révén elvárható, hogy természetkedvelő, környezettudatos felnőttek váljanak belőlük.

Második könyveddel nem a kertbe, hanem az erdőbe, tanösvényekre kalauzolod el az olvasókat.

Szintén a Kornétás Kiadó jelentette meg Gyógynövények és tanösvények című könyvemet a tavalyi évben. A túrakalauz 70 féle, hazánkban megtalálható gyógynövényt mutat be részletesen, évszakos bontásban, ugyanis gyógyító hatással bíró szerveik – mint pl. a rügy, a levél vagy a termés – az év más-más időszakában jelenik meg. Az alaktani jellemzés és a növényfotók segítséget nyújtanak ahhoz, hogy megtaláljuk és felismerjük a gyógynövényeket természetes előfordulási helyükön. Ehhez járul hozzá a részletesen ismertetett 35 kirándulóhely is: a növények fellelhetőségéhez, tanulmányozásához olyan tanösvényeket, bemutatókerteket ajánlok, ahol az adott évszakban járva biztosan megtaláljuk a növényt. A könyv a gyógynövények alkalmazásához, az egészségmegőrzéshez és a természetes életmód követéséhez is tanácsokat ad, valamint olyan helyeket ajánl az olvasónak, ahol a természetjárás során a kikapcsolódás és feltöltődés mellett, a tanösvények táblái által új ismeretekre is szert tehetnek.

Hány helyen jártatok az adatgyűjtés során?

Az a helyzet, hogy körülbelül kétszer annyi helyen jártunk, mint amennyi bekerült a könyvbe. Tíz éves kisfiammal jártuk be az országot, ő készítette ugyanis a könyv meglehetősen szép képanyagát. Rengeteg helyen megfordultunk, de sajnos kevés olyan tanösvényt találtunk, amely kifejezetten gyógynövényekkel foglalkozik, viszont örömmel tapasztaltuk, hogy sok új tanösvény létesült az elmúlt években. A természettel kapcsolatos terepi ismeretterjesztésre több okból is szükség van: egyrészt, mert a technikai eszközök előre törésével egyre több időt töltünk a számítógép, a televízió előtt, másrészt, mert a környezetismeret, biológia tantárgyak elsajátítását nagyban segítik a témával kapcsolatban az erdőbe kihelyezett információs táblák, a saját élményekre alapuló tapasztalatok. A könyvben bemutatott gyógynövény témájú tanösvények pedig – a növényvilág megismerésén túl – remélhetően az egészséges életmód felé vezetik az olvasót.

Két év alatt két könyved jelent meg. Netán idén is számíthatunk egy új kötetre?

Nem, mostanában nem írással vagyok elfoglalva, bár több érdekes téma van, amit néhány év távlatában még szeretnék feldolgozni. A napjaim szervezkedéssel telnek: nyáron hat kertésztáborunk lesz, amit alaposan elő kell készíteni, ősztől pedig családi napközink mellett magántanulói csoportot szándékozok indítani, melynél szintén fontos szerep jut a környezeti nevelésnek. Egész más életvitelt kíván a könyvírás és a mostani szervezési feladatok koordinálása, ráadásul nagyon fontos számomra az ügyfél elégedettség, mind a gyerek, mind a szülő oldaláról.  Mostanában sokat pörgök, ezért nem fér bele, hogy hónapokig a gép előtt üljek egy új könyv miatt, de az olvasói vélemények nagyon sokat jelentenek: ezekből a pozitív visszajelzésekből tudom, hogy érdemes folytatni a Botanicon Kert Klub tevékenységét.

Sok sikert kívánunk!

Olvasói sztorik