Mozaik

Fogolyszabadító Boldogasszony napján a szenvedélybetegségek gyógyítóját ünneplik

Magyarországon különösen a Budakeszi-Makkosmária búcsújáróhelyen tisztelik az elfeledett ünnepet.

Még a napban sem lehetünk biztosak, egyesek az őszi napfordulóhoz közelebb, szeptember 24-ére, mások az első őszi hónap utolsó vasárnapjára teszik Fogolyszabadító Boldogasszony napját. Mozgó ünnep, általában szeptember 24-29-i időszak között ünneplik.

A katolikus ünnep eredete 12. századi

Ekkor alapították meg a fogolyszabadító lovagrendet, melynek feladata a mór hadifogságba került spanyolok kiváltása volt. Eredetét 1218-ra vezetik vissza, amikor augusztus 1-jén Szűz Mária látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a fogolykiváltó rend megalapítására. Mint rendi ünnepet a pápa 1615-ben hagyta jóvá, és az egész Egyház számára 1696-ban írta elő.  A katolikus egyház Maria de Mercde nunupata azaz Fogolykiváltó Szűz Mária ünnepe néven vezette be a rend tiszteletére.

Jelenleg a rend szerte a világban 158 házában 790 mercediárius fáradozik a modern kor “rabszolgáinak” fölszabadításáért. A rendnek női ága is van 1265-től.

Magyarországon a török idők óta létezett

A története szerint Bécs török uralom alóli felszabadítása után, szeptember 24-én, a visszavonuló török sereg 3200 foglyot vitt magával, akik csodás módon szabadultak meg. Ez a Mária-ünnep azonban 1969 óta már nem szerepel a katolikus liturgikus naptárban, mindazáltal a Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletének tartalma bővült a szenvedélybetegek, a különböző függőségekben “megkötözöttségben” szenvedők szabadulásának kérésével.

Magyarországon különösen a Budakeszi-Makkosmária búcsújáróhelyen tisztelik a Fogolykiváltó Boldogasszonyt.

Makkosmáriai kegytemplom – Fotó: Wikimedia Commons

A kegytemplomban sokan imádkoznak a kábítószeresekért, az alkoholistákért, a testiség-, a szerencsejátékok- és minden más káros szenvedélyek rabjaiért.

Hét Boldogasszony ünnepet tart számon a magyar néphagyomány

A Nagyboldogasszony elnevezés kizárólag a magyar nyelvben, magyar szóhasználatban létezik. A magyarság boldogasszony ünnepei az esztendő körén ciklikusan jelennek meg. Ezek a jeles napok szorosan összekapcsolódnak a női princípiumokkal és a természet rendjével.

Boldogasszony – Csíksomlyó – Fotó: Wikimedia Commons

A Fogolyszabadító Boldogasszony napja például szorosan köthető az őszi napéjegyenlőséghez és az azt követő időszakhoz: az elmúláshoz, a búcsúzáshoz.

Elterjedt Boldogasszony ünnepeink:

 • FÖLDTILTÓ BOLDOGASSZONY – december 8.
 • GYERTYSZENTELŐ BOLDOGASSZONY – február 2.
 • GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY – március 25
 • SARLÓS BOLDOGASSZONY – július 2.
 • NAGYBOLDOGASSZONY – augusztus 15.
 • KISBOLDOGASSZONY – szeptember
 • 8.OLVASÓS BOLDOGASSZONY – október 7.

Boldogasszony ünnepek ezen kívül:

 • Kármelhegyi Boldogasszony – július 16.
 • Havi Boldogasszony – augusztus 5.
 • Hétfájdalmú Boldogasszony – szeptember 15.
 • Fogolyszabadító Boldogasszony- szeptember utolsó vasárnapja
 • Magyarok Nagyasszonya – október 8.

Címlapfotó: Wikimedia Commons

Olvasói sztorik