Életmód

Elkészül a víziközmű szolgáltatási ágazat informatikai rendszere (X)

Integrált Közcélú Viziközmű Adatbázis, azaz IKVA. A ma még esetleg idegenül ható elnevezés és a belőle képzett betűszó hamarosan fontos része lesz a hazai víziközmű-szolgáltatási szektornak, illetve az ágazat további fejlesztésének, célja ugyanis nem kevesebb, mint az eddig egymástól szeparáltan működő víziközmű adatbázisok összehangolása, átláthatóvá tétele és az újonnan keletkező információk feldolgozásának megkönnyítése.

Az uniós és hazai forrásból készülő rendszer elkészítésére és üzembe helyezésére a hazai víziközmű-beruházásokat koordináló és felügyelő NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. konzorciuma 5 954 495 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében elkészülő informatikai rendszer létrehozása azért vált szükségessé, mert az ágazat kapcsán a döntéshozók jelenleg nem tudnak korszerű és naprakész adatbázisra támaszkodni. A jelenleg használt adatbázisok rendkívül széttagoltak és sok esetben elavultak is. A fejlesztés keretében tehát létrejön egy olyan komplex, integrált informatikai rendszer, amely a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan felhasználja a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatokat, információkat.

Vagyis az IKVA rendszer

  • információt biztosít a hatósági áras szolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon aktuális helyzetéről, annak fizikai elhelyezkedéséről és egyéb jellemzőiről, továbbá használható, stabil adatokat biztosít a díj-megállapítási munkához, elősegítve ezzel a minőségi, szakmailag még megalapozottabb, hiteles adatbázison alapuló, reális áron fenntartható víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításához szükséges adatszolgáltatást;
  • lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére és víziközmű-rendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelkezésre központilag a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési hatósági feladatokhoz, ellátás-, fenntartás- és fejlesztésfinanszírozás-tervezési, valamint rendszerszintű szervezési feladatokhoz;
  • végül, de nem utolsósorban információt, valamint a helyi közszolgáltatások szempontjából releváns és elemezhető településsoros adatokat szolgáltat a települési önkormányzatok számára, valamint segíti az ágazati döntéshozatalt.
    Mindezt a portálon kialakítandó olyan funkciók teszik lehetővé, mint az adatgyűjtő űrlapok, gazdálkodási adatok, műszaki információk, Gördülő Fejlesztési Tervek, riportok elérése, továbbá a térinformatikai információk felhasználóbarát megjelenítése és a közcélú adatszolgáltatásokhoz szükséges információk lekérdezése.

http://www.nfp.hu/ikva/

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!