Mozaik

Sebestyén ma ébresztőt fúj a tavasznak

Sebestyén az egyik leghíresebb ókeresztény vértanú volt, a pestisben szenvedők védelmezője.

Január az időjóslások hónapja. Boldogasszony havának mondja a néphagyomány, hozzáfűzve az intelmet:

Januárt, ha eső veri, kamra, erszény megszenvedi.

A legismertebb időjósló nap Boldizsár (Vízkereszt) január 6-án,  Piroska január 18-án,  Ágnes január 21-én, Vince január 22-én és Pál, a jóraforduló január 25-én.

A magyar néphagyományban Sebestyén napjához nem fűződik különösebb időjóslás, Németországban viszont nagy napnak számít január 20-ika: az ottani hiedelmek szerint ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni, ezért ez a nap a tavaszi megújulás, a tavaszébresztés napja.

Sebestyén az egyik leghíresebb ókeresztény vértanú volt, a  középkor végén alig  épült templom,  ahonnan Sebestyén képe vagy  szobra hiányozna. A Sebestyén-kultusz a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze, járványok idején hozzá fohászkodtak, mint a pestisesek segítőjéhez

– olvasható a Netfolk blogon.

Magyar vonatkozású megünneplése is a pestisjárványhoz fűződik, az emlékezésnek Székesfehérváron élnek a legrégebbi hagyományai. Szent Sebestyén napja a királyok városában 1739 óta fogadalmi nap, melynek keretében szentmisét és búcsút tartanak a Felsővárosban. Azért e dátum, mert 1739-ben pusztított a pestis, s a fehérváriak Istenhez fohászkodván fogadalmat tettek, hogy hálából templomot húznak fel az ő dicsőítésére, valamint örök időkre szóló böjttel és körmenettel emlékeznek meg róla, ha túlélik a fekete halált, írta a Feol.

A székesfehérvári Szent Sebestyén templom – Fotó: Wikimedia Commons/Szeder László

A fehérváriak fogadalmának négy pontja

  1. A Szent Sebestyén tiszteletére szentelt roskatag kápolna (…) a pestistől megoltalmazó védszentek tiszteletére minél előbb újra felépíttessék, a legjobb állapotba helyeztessék és minden időben fentartassék…
  2. E városnak összes lakója… Szent Sebestyén napja előestéjén kötelesek lesznek kenyéren és vízen böjtölni, mindaddig, mig a pestis ezen országban teljesen meg nem szűnik.
  3. A januárius 20-ára eső Szt. Sebestyén napja ezen város minden egyes lakója által örök időkön át meg fog ünnepeltetni, úgy, hogy büntetés terhe alatt valamennyien minden munkától is tartózkodni kötelesek lesznek.
  4. Szent Sebestyén napján évenként megünneplendő napon szintúgy örök időkön át ünnepélyes körmenet fog a fentjelzett kápolnához vezettetni, s ott három szent misét szolgáltatni.

A kápolnát 1800-ban kezdték el átépíteni,  kilenc évvel később pedig már a mai alakjában állt a Szent Sebestyén-templom. A szentmisét azóta is a mindenkori püspök celebrálja. Az emlékezésre idén január 17-én került sor.

Január 20-án van Fábián napja is, ő is  a pestisesek  védőszentje.

Kiemelt kép: Pixabay

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik