Mozaik

Szembemegy a természettel a Tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda

A védett természeti területek megőrzése nemzetközi és hazai jogszabályokkal is védett közösségi érdek, ezért így a területeken és azok közvetlen szomszédságában csak olyan beruházások és fejlesztések fogadhatóak el, amelyek elsődlegesen az értékek megőrzését célozzák, de semmiképpen nem jelentenek veszélyt azok fennmaradására.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – korábban kiadott állásfoglalását megerősítve – ellenzi a tatai Öreg-tó partján megvalósítani tervezett szálloda beruházást.  Álláspontjuk szerint a beruházás megvalósítása és üzemeltetése aránytalan mértékű zavarást jelent az Öreg-tó különleges madárvilágára – kiemelten az átvonuló vadlúdtömegekre és egyéb vízimadár-fajokra, veszélybe sodorhatja Tata nemzetközi szinten is elismert természeti értékeit, ezzel alááshatja a város egyedülálló vonzerejét is, olvasható az egyesület közleményében.

Tatán idén is tilos a szilveszteri tűzijátékozás
A cél, hogy a vadludak is egészségben és nyugalomban köszönhetik a következő esztendőt.

A beruházás megvalósítása ellentétes a terület természetvédelmi célkitűzéseivel, emiatt a természetvédelmi címek és elismerések elvesztésével is fenyeget, továbbá a terület Natura 2000 státuszából fakadóan akár nemzetközi szabályozást is sérthet.

Előzmények

Az Avalon Center Kft. a tatai Öreg-tó partján elhelyezkedő, magántulajdonban lévő telken, a hajdani Esterházy lóistálló, a volt kastélypark sétáló területe, valamint a mellette lévő füves terület hasznosításával 120 szobás, öt csillagos luxusszálloda felépítését tervezi – a kapcsolódó infrastruktúrával együtt.

2020. május végén került nyilvánosságra a beruházás látványterve.  A beruházás részleteivel, a kapcsolódó infrastruktúrával és későbbi fejlesztésekkel, az esetleges alternatív tervváltozatokkal, illetve a tervezett ütemezéssel kapcsolatban további hiteles információk nem állnak rendelkezésre.

A tervek bemutatása a helyi lakosság körében, de országos szinten is vitákat, ellenérzéseket váltott ki; ennek kapcsán formálódott a STOP Avalon! Tata civil kezdeményezés, és elkészült több a témával foglalkozó szakmai összefoglaló.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportja június elején rövid állásfoglalást adott ki a beruházással kapcsolatban. Állásfoglalásában az MME emlékeztetett az Öreg-tó természeti értékeire, méltatta Tata városa természeti értékek megőrzése érdekében nyújtott példamutató, felelős hozzáállását, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett szálloda felépítése és üzemeltetése veszélybe sodorhatja az érzékeny természeti rendszereket és a város legfőbb idegenforgalmi vonzerejét jelentő vizes élőhelyet.

A beruházással kapcsolatos természetvédelmi aggályok

Az Öreg-tó legfontosabb természeti értékét és egyben egyedülálló látványosságát az ősszel és télen a tavon pihenő, illetve éjszakázó, átvonuló vízimadártömegek, azon belül leginkább a vadludak jelentik. A történelmi városrész és a természet ilyen különleges találkozása világszinten is egyedülálló, számos nemzetközi és hazai természetvédelmi címmel is elismert érték.

  • A tervezett beruházás helyszíne Tatai tavak néven szerepel a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területek jegyzékében. Az egyezményhez Magyarország 1979-ben önkéntesen csatlakozott, ezzel a nemzetközi közösség előtt vállalva, hogy segíti a jegyzékben szereplő vadvizek és vízimadarak védelmét.
  • A beruházással érintett terület Tatai Öreg-tó néven, Tata Város Önkormányzati képviselő-testületének a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2012. (I.30.) számú rendelete alapján, helyi jelentőségű védett természeti terület.
  • A beruházással érintett terület közvetlenül határos a Natura 2000 hálózatba tartozó Tatai Öreg-tó különleges madárvédelmi területtel. A Natura 2000 területek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, amelyek elsődleges célja az azokon található élőhelyek és fajok – jelen esetben a fészkelő és vonuló madárfajok – kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos szabályozást 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet foglalja össze.

A felsorolt címek elismerik a terület kiemelkedő értékeit, ugyanakkor azok megőrzésével kapcsolatban kötelezettségeket is rónak Tata város önkormányzatára, illetve a mindenkori kormányzatra. A megőrzés elsősorban a vizes élőhely-együttes és az átvonuló vízimadár-csapatok nyugalmának biztosítását jelenti – e tekintetben Tata korábban többször is mutatott már követendő példát a hazai és nemzetközi közösségnek, például a tűzijátékok betiltásával.

Egymillió forint értékű madarak csapódtak a Tatára érkezett nyolcezer vadlúdhoz
Vörösnyakú lúdból jellemzően november 5-e környékén szokták észlelni az első példányokat.

A tervezett beruházás kivitelezése és üzemeltetése során a várható forgalomnövekedés, a munkagépek, egyéb járművek és a szállodához kapcsolódó rendezvények jelentette zajszennyezés, illetve a rendszertelen idejű, irányú és erősségű fényhatások jelentik a legnagyobb kockázatot. A fokozódó zaj- és fényterhelés bizonyosan jelentős hatással lesz a vadludak és a tavon pihenő egyéb vízimadár-fajok nyugalmára; a felriasztott vadlúdcsapatok esetében megnövekszik a vezetéknek való ütközés kockázata. Az ismétlődő zavarás hatására az Öreg-tó madárvonulásban betöltött szerepe, madárvédelmi jelentősége csökkenhet, így Tata nem csupán az önkéntes természetvédelmi vállalásokkal és kötelezettségekkel fordulna szembe, de elveszítheti a város egyedülálló, idegenforgalmi szempontból sem elhanyagolható karakterét és vonzerejét is.

A beruházáshoz minden valószínűség szerint további kiszolgáló infrastruktúra – például a munkagépek mozgását, a szálloda megközelítését lehetővé tevő utak – fejlesztése is társul, ami az Öreg-tó partján található zöldterületek csökkenésével jár.

Nemzetközi kitüntetést kapott Tata a vadludak védelméért
Ramsari Város címet kapott a település.

A part menti erdős területen nagyszámú védett kétéltű telel át, amelyek a tavaszi szaporodási időszakban tömegesen indulnak a vizes élőhelyek felé. Az autók okozta gázolások mérséklése érdekében zajlik a helyi civil szervezetek munkája nyomán minden tavasszal a kétéltűmentés, így 2009-től a tatai Fekete úton is. A megnövekvő forgalom, illetve a valószínűsíthető új kiszolgáló út vélhetően negatív hatással lesz ezekre a fajokra is.

Jóllehet a beruházással kapcsolatos információk töredékesek, okkal feltételezhető, hogy a szálloda felépítését további területfoglalással és forgalomnövekedéssel járó fejlesztések, a kapacitások és kapcsolódó szolgáltatások bővítése követi, ami a jelenleg kalkulálható környezeti terhelést és zavarást tovább növelheti.

A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb problémák

A tervezett beruházással kapcsolatban a természetvédelmi aggályok csupán a problémák egyik csoportját adják. Több szakember is felhívta a figyelmet egyebek között az Esterházy-kastély és a körülötte fekvő tájkert hasonló súlyú örökségvédelmi szempontjaira, a történelmi együttes különlegességére és sérülékenységére. Az egyesület megítélése szerint a tervezett beruházás egy önmagán túlmutató, rendkívül negatív üzenetet is hordoz. Egy ilyen különleges adottságú, a helyi és a nemzetközi közösség által is ismert és elismert természeti értékekkel rendelkező területen, kifejezetten magánérdekből, kizárólag gazdasági szempontok mentén megvalósuló beruházás rendkívül erős precedenst teremthet. Ha az Öreg-tó partján lényegében akadály nélkül kivitelezhető egy ilyen terv, az zöld utat jelenthet hasonló elképzeléseknek, zárójelbe téve természeti és épített örökségünk megóvásának nemzeti célkitűzéseit, felülírva a jövő generációk érdekeit, rombolva a helyi közösséget és hazánk nemzetközi megítélését.

Az MME állásfoglalása

Az Öreg-tó partjára tervezett szálloda-beruházást az eddig megismert dokumentumok, tervek és vélemények alapján az MME nem tartja elfogadhatónak. Az MME elkötelezett a természeti értékek védelme, és a védett területek integritásának megőrzése mellett. A védett természeti területek megőrzése nemzetközi és hazai jogszabályokkal is védett közösségi érdek, ezért így a területeken és azok közvetlen szomszédságában csak olyan beruházások és fejlesztések fogadhatóak el, amelyek elsődlegesen az értékek megőrzését célozzák, de semmiképpen nem jelentenek veszélyt azok fennmaradására. Megítélésünk szerint az egyedülálló adottságú terület hasznosítására egy, a műemléki és természeti értékekkel összhangot találó, közösségi célokat szolgáló elképzelés lehet egyedül támogatható.

Az egyesület határozottan kiáll Tata kiemelkedő természeti értékeiért,  és az ezekért felelősséget érző közösség, illetve a témával foglalkozó helyi civil szervezetek mellett, és a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik segíteni e közösségek munkáját és a természetvédelmi szempontok érvényesítését.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi/Jászai Csaba

Búcsút intettek Tatának a vadludak
A madarak megkezdték tavaszi vonulásukat költőhelyeik felé.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik