Virágzó vidékünk

Vérzivataros évszázadok emlékét őrzi Ecser romtemploma

Tóth A. Péter
Tóth A. Péter
Közel nyolcszáz esztendeje dacol az idővel a román-kori templomépítészet szentesi emléke.

Vár állott, most kőhalom…a Himnusz híres sorai jutnak eszünkbe, ha a magyar rónán egy-egy középkori templom maradványaiba botlunk.

Tóth A. Péter

Igaz, a dél-alföldi Ecser templomának romjait nem könnyű észrevenni, de néhány éve a patinás műemlék környezetét rendezték, az épület falainak maradványait részben renoválták, így ma egy hangulatos műemlék. Egy márványtáblán a templom oldalfalán a legfontosabb tudnivalókat rögzítették, de ezen kívül vajmi keveset lehet tudni az Alföld egyik kevésbé ismert román-kori műemlékéről.

Tóth A. Péter

Tatárjárás és török veszedelem

A szentesi határban a ma is Ecsernek nevezett határrész közvetlenül határos Kunszentmárton és Öcsöd közigazgatási határával. A középkori falu első említése 1138-ban Ecer alakban (majd 1266-ban Echey, 1553-ben pedig Ether néven szerepel. Ecser egykor a Dömösi Prépostság birtokaihoz tartozott, 65 szolgája lakott településen. A legtöbb alföldi településhez hasonlóan a tatárjárás idején, 1242-ben Ecser is elnéptelenedett, 1266-ban „puszta föld” néven említik a korabeli feljegyzések.

A 13-14. században már kunok lakták a falut, akiknek a keresztény hitre térítését Nagy Lajos a ferencesekre bízta. A ferencesrendi barátok alapították az első plébániákat ezeken a területeken. A Körös menti letelepedett kunok nemesi jogokat élveztek, cserébe kötelező volt számukra a lovas katonai szolgálat, melynek következtében a kun falvak gyakran elnéptelenedtek.

Tóth A. Péter

Békés vármegye részeként Ecser települést az 1500-es évek derekán már Külső-Szolnok vármegyében jegyezték. A falu nagy részét Mátyás király Jaksa szerb vajdának adományozza. A kiváló szerb katona Hunyadi Jánosnak a török elleni hadjáratokban fontos szövetségese volt.

1543-ban a család férfitagjai kihaltak, így a birtok visszaszállt a koronára. Számos hasonló dél-alföldi településhez hasonlóan a török időkben Ecser is a földdel vált egyenlővé. A falut és templomát a Gyula ellen vonuló Szulejmán szultán török hadai 1566-ban felégették, de később a lakosság visszatért és újra felépítette a települést. A tizenöt éves háború idején (1591-1606) véglegesen elnéptelenedett, a területet a szentesiek legelőként hasznosították. A terület 1720-ban báró Harruckem János György birtokába került és a szentesi uradalomhoz csatolták.

Tóth A. Péter

Rusztikus darázskő

A jellegzetes falazatú ecseri pusztatemplom nagy része az évszázadok alatt szinte teljesen megsemmisült.

Szentes és Szarvas között, Belső-Ecser határrészen a Veker-menti kisebb földháton állnak a középkori templom romjai. A templomról nagyon kevés biztos adat tudható, valószínűleg az 1200-as évek második felében építhették.

Galéria
Tóth A. Péter

Eredetileg egyhajós templom volt, melyhez később egy kelet-délkelet tájolású szentélyt emeltek. Az imaház védőszentje nem ismert.

A régészek szerint az épület egyetlen tornya 1752-ben összerogyott. A templom vegyes falazatát speciális technikával készítették, a rusztikus felfelületet a román kori stílusra jellemző darázskő és vöröses árnyalatú téglák alkotják.

Tóth A. Péter

Klasszikus román stílus

A román kori templom szentélye nyolcszögletű, eredetileg a hajót a szentélytől egy diadalív választotta el. A szentélyhez kapcsolódó támpillért valószínűleg később építhették.

A templomrom mai állapotában a laikus szemlélők számára nehezen értelmezhető, töredékes. Míg az épület északi fala tömör, addig a déli oldali bejárat fölött egy gótikus ablak töredéke jelenleg is látható.

Mérete a korabeli falu népességéhez illő, a hajó belső szélessége 6,6 méter, belső hossza 8,6 méter, a szentély belső hossza 5,3 méter, a templombelső alapterülete pedig valamivel több mint 80 négyzetméter. A falak magassága helyenként eléri az 5 métert. A templomról a századfordulón Farkas Sándor két dagerrotípiát is készített, melyeken a templomfalak még ép állapotban láthatók, a felvételeken jól kivehető a diadalív is. A templom padozata terrazzo volt, melynek egy részét a szentélyben megtalálták. A falakon falfestéstöredéket is találtak, ezek ma már nincsenek meg.

Tóth A. Péter

Megmentették az utókornak

A rom körül a 20. század elején Csallány Gábor szentesi múzeumigazgató végzett ásatásokat, a szakember akkor mintegy hat Árpád-kori sírt tárt fel.

A templom falait 1961-ben az Országos Műemlékvédelmi Hivatal konzerválta, ennek során a falakat kiegészítette. A szentesi Termál Termelőszövetkezet a templom környékére az 1970-es években települést tervezett, a tervből egy kisebb utcát beépítettek a hagyományos „Kádár-kockákkal”. Az elképzelés az volt, hogy a templomrom az épülő falu központi részét foglalja majd el, de végül nem sikerült felépíteni a települést.

Tóth A. Péter

A kétezres évek elején Sipos György a szentesi Koszta József Múzeum megbízásából tervet készített a templom teljes helyreállítására, valamint egy turistaközpont létesítésére. 2012-ben Az Elpusztult és a Pusztuló Magyar Falvakért Egyesület egy tájba illeszkedő emlékművet helyezett el a templom mellett a hajdani falu emlékére, ekkor téglajárda és pihenőkövek épültek a romok mellé.

A fotókat Tóth A. Péter készítette

A cikkhez forrásként szolgált a Magyarország Középkori Templomai oldal, valamint Móra József: Gondolatok az ecseri templomrom falai tövében című munkája

Kapcsolódó
Közel 700 éves építészeti remeket találtak Magyarvistán
Az 1330-ból származó tölgy mestergerenda a Kolozsvártól 14 kilométerre fekvő kalotaszegi Magyarvista református templomában van.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik